跃师教育
搜索
详情

广东教师招聘——语文常见易读错字表

发表时间:2023-05-30 15:35

1常见易读错字表(表内全为正确读音)

A/1.挨饿受冻 ái 2.狭隘 àiB/1.纵横捭阖 bǎi hé2.稗官野史 bài 3.扳平 bān 4.同胞 bāo 5.哺育 bǔ6.剥皮 bāo(口语,bo 是书面语)7.薄纸 báo(用感官可以感知;口语;单用和用于短语) 刻薄 bó(需要通过经验判断;书面语;用于合成词或成语)8.并行不悖 bèi 9.蓓蕾 bèi lěi 10.奔波 bō11.投奔 bèn 12.迸发 bèng13.包庇 bì 14.麻痹 bì15.刚愎自用 bì16.停泊 bó17.濒临 bīn 18.针砭 biān19.屏气 bǐng 20. 淡薄 bó21.剥削 bō xuēC/1.粗糙 cāo 2.嘈杂 cáo 3.参差 cēn cī4.差错 chā5.偏差 chā6.差距 chā7. 挫折 cuò8. 痴呆 chī9.刹那 chà10.差遣 chāi 11.谄媚 chǎn 12.忏悔 chàn13.蹉跎 cuō tuó14.场院 cháng 15. 璀璨 cuǐ16.赔偿 cháng 17.徜佯 cháng18.风驰电掣 chè19.瞠目结舌 chēng 20.乘机 chéng 21.惩前毖后 chéng22. 从容 cóng 23.驰骋 chěng 24.鞭笞 chī25.痴心妄想 chī26.踟蹰 chí chú27.奢侈 chǐ28.烟囱 cōng 29.炽热 chì30.叱咤风云 chì zhà31.忧心忡忡 chōng 32.憧憬 chōng 33.崇拜 chóng 34.惆怅 chóu chàng35.踌躇 chóu chú36.相形见绌 xiāng chù37. 瑕疵 cī38.揣摩 chuǎi 239.椽子 chuán 40.创伤 chuāng 41.凄怆 chuàng42.啜泣 chuò43.辍学 chuòD/1.逮捕 dài 2.殚精竭虑 dān3.虎视眈眈 dān 4.肆无忌惮 dàn 5.档案 档次 dàng 6.当(本)年 dàng 7.追悼 dào 8.提防 dī9.瓜熟蒂落 dì10.缔造 dì11.兑换 duì12.玷污 diàn 13.订正 ding14.恫吓 dòng hè15.踱步 duóE/1.阿谀 ē yú2.婀娜 ē nuó3.扼要 èF/1.菲薄 fěi 2.沸点 fèi 3.氛围 fēn 4.肤浅 fū5.随声附和 fù hè6.仿佛 fú7.凫水 fú8.篇幅 fú9.辐射 fú10.果脯 fǔG/1.粗犷 guǎng 2.大动干戈 gē3.纠葛 gé4.脖颈 jǐng 5.提供 gōng 6.供销 gōng 7.供给 gōng jǐ8.供不应求 gōng yìng 9.供认 gòng 10.口供 gòng [gòng]11.佝偻 gōu lóu 12.勾当 gòu13.骨气 gǔ14.蛊惑 gǔ15.商贾 gǔ16.瑰丽 guī17. 刽子手 guì18.皈依 guīH/1.尸骸 hái 2.稀罕 han 3.引吭高歌 hang4.干涸 hé5.一丘之貉 hé6.上颌 hé7.喝采 hè8.负荷 hè39.蛮横 hèng 10.飞来横祸 hèng 11.发横财 hèng 12.一哄而散 hòng 13.糊口 hú14.囫囵吞枣 hú lún 15.华山 huà16.混淆 hùn xiáo 17.病入膏肓 huāng 18.讳疾忌医 huì jí19.诲人不倦 huì .20.混水摸鱼 húnI/1.茶几 jī2.畸形 jī3.羁绊 jī4.羁旅 jī5.放荡不羁 jī6.无稽之谈 jī7.通缉令 jī8.汲取 jí9.即使 jí10.开学在即 jí11.疾恶如仇 jí12.嫉妒 jí13.棘手 jí14.贫瘠 jí15.狼藉 jí16.一触即发 jí17.脊梁 jǐ18.给予 jǐ yǔ19. 角斗 jué20. 角逐 jué21. 倔强 jué jiàng 22.雪茄 jiā23. 隽永 juàn 24.歼灭 jiān 25.草菅人命 jiān 26.缄默 jiān 27.渐染 jiān 28.眼睑 jiǎn 29.间断 jiàn 30. 隽秀 jùn 31.缴纳 jiǎo 32.校对 jiào 33.角色 jué34.猖獗 jué35.一蹶不振 jué36.拮据 jié jū 37.押解 jiè38.情不自禁 jīn 39.根茎叶 jīng40. 龟裂 jūn 41.杀一儆百 jǐng42.强劲 jìng43.劲敌 jìng44.劲旅 jìng (做形容词和动词时,读 jìng;做名词时读 jìn)45.痉挛 jìng 46. 细菌 jūn 47.针灸 jiǔ48.韭菜 jiǔ49.内疚 jiù50.既往不咎 jiù51.狙击 jū52.咀嚼 jǔ jué53.循规蹈矩 jǔ54.矩形 jǔ55.沮丧 jǔ56.龟裂(jūn)K/41.同仇敌忾 kài 2.不卑不亢 kàng 3.坎坷 kě4.可汗 kè hán 5.恪守 kè6.会计 kuài7.窥探 kuī8.傀儡 kuǐL/1.邋暹 lā ta 2.丢三落四 là3.书声琅琅 láng 4.唠叨 láo 5.落枕 lào 6.奶酪 lào 7.勒索 lè8.勒紧 lēi 9.擂鼓 léi 10. 掠夺 lüè11.果实累累 léi 12.罪行累累 lěi 累:léi 指“累累”。a.连续成串,如“果实累累”;b.颓丧的样子,如“累累若丧家之犬”。累:lěi 引申指“连续、重叠、堆积”。如:累计、累日、累积、累累、日积月累、连篇累牍。累:lèi“疲乏,过劳”。如:劳累、累乏。13.擂台 lèi 14. 恶劣 liè15. 贿赂 lù16.打量 liáng 17.量入为出 liàngM/1.抹桌子 mā2.阴霾 mái 3.埋怨 mán 4. 联袂 mèi 5. 扪心自问 mén 6. 愤懑 mèn7. 分娩 miǎn 8. 酩酊 mǐng dǐng 9. 荒谬 miù10. 牟取 móu 11. 静谧 mì12.萎靡不振[ wěi mǐ bù zhèn ] 13. 抹墙 mò14. 蓦然回首 mò15. 脉脉 mò16. 模样 múN/1. 羞赧 nǎn2. 口讷 nè3. 气馁 něi4. 隐匿 nì5. 拘泥 nì6. 亲昵 nì7. 泥泞 nìng8.执拗 niù9.虐待 nüèP/1.扒手 pá2. 炮烙 páo luò3.心宽体胖 pán4.蹒跚 pán55. 咆哮 páo xiào6.彷徨 pang7. 胚胎 pēi8. 喷香 pèn9. 抨击 pēng 10. 匍匐 pú fú11.风尘仆仆 pú12. 癖好 pǐ13.澎湃 péng pài 14.大腹便便 pián 15. 剽窃 piāo16. 湖泊 pō17.解剖 pōu18. 前仆后继 pūQ/1. 倾盆大雨 qīng 2.蹊跷 qī qiāo 3.祈祷 qí4. 引擎 qíng 5.修葺 qì6.休憩 qì7.关卡 qiǎ8.悭吝 qiān 9.潜移默化 qián 10.虔诚 qián 11.天堑 qiàn 12.怯懦 qiè13.强迫 qiǎng 14.勉强 qiǎng 15.强求 qiǎng 16.牵强附会 qiǎng17.曲折 qū18.商榷 quèR/1.围绕 rào 2.荏苒 rěn rǎn 3.仍然 réng 4.冗长 rǒngS/1.堵塞 sè2.刹车 shā3.潸然泪下 shān 4.教室 shì5.倏忽 shū6. 吸吮 shǔn 7.禅让 shàn 8.讪笑 shàn 9.赡养 shàn 10.折本 shé11.怂恿 sǒng yǒng 12.退避三舍 shè13.海市蜃楼 shèn 14.狩猎 shòu 15.束缚 shù fù16.刷白 shuà17.游说 shuì18.塑料 sù19.鬼鬼崇崇 suìT/1.湍急 tuān 2.字贴 tiè3.熏陶 táo4.孝悌 tì5.倜傥 tì tǎng 6.恬不知耻 tián7.妥贴 tiē8.请帖 tiě 69.如火如荼 tú 10.蜕化 tuìW/1.违反 wéi 2.冒天下之大不韪 wěi 3.为虎作伥 wèi chāng4.龌龊 wò chuò5.斡旋 wò6.深恶痛绝 wù juéX/1.膝盖 xī2.狡黠 xiá3.纤维 xiān wéi4.屡见不鲜 xiān5.垂涎三尺 xián6.肖像 xiào7.纸屑 xiè8.机械 xiè9.不朽 xiǔ10.铜臭 xiù11.星宿 xiù12.酗酒 xù13.炫耀 xuàn 14.洞穴 xuéY/1. 筵席 yán 2.揠苗助长 yà3. 河沿 yán 4.奄奄一息 yǎn 5. 赝品 yàn6. 杳无音信 yǎo 7. 呜咽 yè8. 摇曳 yè9. 笑靥 yè10. 后裔 yì11. 颐和园 yí12. 肄业 yì13. 应届 yīng14.应用文 yìng 15.应试教育 yìng16.邮递员 yóu17.黑黝黝 yǒu18.参与 yù19.头晕 yūn20.允许 yǔn21.晕车 yùn22.酝酿 yùn niàngZ/1. 载重 zài 2 .登载 zǎi3. 载歌载舞 zài4. 拒载 zài5.怨声载道 zài(zài:词语中“载”字有载物或有承载之意、有又、有的时候读 zài。如:载歌载舞(又、有之意)、载客(承载之意)。zǎi:词语中“载”字有记录或年的意思时读 zǎi。如:刊载(记录)、一年半载(年)。)6.暂时 zàn7.确凿 záo8.臧否 zāng pǐ9.憎恶 zēng10.驻扎 zhā11.精湛 zhàn12.颤栗 zhàn13.着慌 zháo14.沼泽 zhǎo15.召开 zhào716.肇事 zhào17.挣脱 zhèng18.脂肪 zhī19.质量 zhì20.脍炙人口 kuaìzhì21.中肯 中吃 zhòng22.贮藏 伫立 zhù23.弄巧成拙 zhuō


易错读音整理

蓦 mò然 脸色刷 shuà白 正当 dàng 防卫 正当 dāng 妙龄 长歌当 dàng 哭 安步当 dàng 车 粮囤 dùn 牌坊 fāng 令 líng 狐 太监 jiàn/国子监 jiàn (跟官职有关) 监管、监工 jiān(监督 牢狱)色 shǎi 子/掉色 shǎi 无耻谰 lán 言 的 dī士模 mú具/板/样/子 症 zhēng 结(其余都念 zhèng)创 chuāng 伤/重创 chuāng(跟伤口有关) 草创 chàng(动手做或者是独特的)曲 qū尽其妙/曲 qū径通幽 躯壳 qiào/甲壳 qiào 梁山泊 pō翘 qiáo 首/翘 qiáo 楚 颔 hàn 联 车辆 liàng冠 guān 冕堂皇/树冠 guān/冠 guān 心病/弱冠 guàn炮 páo 烙/炮 bāo 羊肉标识 zhì 女红 gōng强 qiǎng 迫/逼/求/辩/人所难/颜欢笑/词夺理牛虻 méng 眼眶 kuàng 框 kuàng 架压轴 zhòu 包扎 zā 胳臂 bei 应 yīng 届 脖颈 gěng勾 gòu 当(其余都念 gōu)筵 yán 席/宴 yàn 席 绿 lù林/鸭绿 lù江/绿 lù营(其余都念 lǜ)朴 pō刀 开花结 jiē果 亲 qìng 家撇 piē开/撇 piě嘴蒙 mēng 骗/蒙 méng 哄/蒙 měng 古 炽 chì热 恚 huì恨解 jiě甲归田/浑身解 xiè数摈 bìn 弃/摒 bìng 弃/屏 bǐng 弃 冒顿 Mòdú 菩萨 sà沏 qī茶 亟 jí待/亟 qì来问讯 荨 xún 麻/荨 qián 麻疹打量 liang/思量 liang/掂量 liáng/估量 liáng/忖量 liàng拾 shè级而上 咋 zé舌 籀 zhòu 文 央浼 měi 靓 jìng 妆滂 pāng 沱 铁锹 qiāo 镐 hào 京 咯血 kǎxiě档 dàng 案(只有第四声)予 yú取予 yú求(指任意索取)一撮 zuǒ胡子/头发一小撮 cuō坏人 节 jiē骨眼旋 xuán 涡/漩 xuán 涡/旋 xuàn 风 田塍 chéng 气氛 fēn(只有第一声)8琵琶 pá 枇杷 pá 瞥 piē见 稽 qǐ首 璞 pú玉 布衾 qīn祛 qū除 稍 shào 息 洗涮 shuàn 嗾 sǒu 使 挟 xié制稔 rěn 知(熟知)/谂 shěn 知(知道)尽 jǐn 快间 jiān 不容发 fà/令人发 fà指 一哄 hòng 而散胡诌 zhōu/文绉绉 zhōu/邹 zōu 忌 电饭煲 bāo(只有第一声)大笔如椽 chuán 各 bèn 前程 丧 sāng 钟 偌 ruò大道行 héng/树行 hàng 子 瓜葛 gé 前倨 jù后恭 场 cháng 院根茎 jīng 压 yà根儿 手腕 wàn 当 dàng 真当 dàng 做辟 bì邪(避除邪祟)/辟 pì邪说(驳斥邪说)梁山泊 pō(水浒山寨)/梁山伯 bó(祝英台的情人)和 huó面/和 huó泥/和 huò稀泥 角 jué色 脚 jué色口角 jiǎo(嘴角)/口角 jué(争吵)剽 piāo 窃(只有第一声)果实累累 léi/罪行累累 lěi/牵累 lěi/连累 lěi/拖累 lěi一差 chā二错/阴错阳差 chā 管窥蠡 lí测 呼天抢 qiāng 地纤 qiàn 绳/纤 xiān 维/纤 xiān 细(纤没有第一声)塞 sāi 车 数 shuò见不鲜 xiān 曝 bào 光也作暴 bào 光戛 jiá然而止 叱咤 zhà风云 负荷 hè//电荷 hè/荷 hè枪实弹 模棱 léng 两可/棱 léng角/菱角 líng jiao 噱 xué头 犄 jī角/掎 jǐ角之势 缜 zhěn 密 横亘 gèn癖好 pǐ(只有第三声)友谊 yì(只有第四声)坐骑 qí(现只有第二声,jì的读音已取消)针砭 biān 时弊煊 xuān 赫一时同烜 xuǎn 赫一时 酩 mǐng 酊 dǐng

分享到: